Kopírování webu, obrázků nebo textu je bez svolení autorů zakázané. Jakékoli užití díla, formou kopírování, napodobování nebo sdílení textového obsahu případně grafických prvků webových stránek bez výslovného souhlasu provozovatele stránek je protiprávní a bude posuzováno jako porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Obsah webových stránek i jednotlivé prvky stránek, jakož i ilustrační grafika, jsou právně chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.