EDITORIAL

Editorial

18.12.2018

Záměrem revue je mapovat život lidí na Teplicku. Zachytit atmosféru, nálady, přiblížit tradice, osobnosti, místa a akce, které souhrnně tvoří genius loci Teplicka. Vyvážit záplavy sekvencí z politického dění sdílením okamžiků z běžného života.