Hold Fast

31.12.2019

Spojení ⚓️ HOLD FAST ⚓️ používali námořníci a znamená Drž se pevně. Nechávali si ho vytetovat na prsty, aby jim na moři připomnělo, že když se budou držet psychicky i fyzicky, projdou bez úhony jakoukoli bouří.

Termín HOLD FAST znamenal také držet pevně spolu. V situacích, kdy šlo námořníkům o život, se museli spolehnout jeden na druhého. Říkalo se: Jednou rukou se drž pevně paluby, lan a druhou rukou drž kamaráda. Nebo taky: Jedna ruka pro tebe a druhá pro tvoji loď.

Hold fast byl pojem stručný, ale obsahoval pro námořníky vše podstatné.

- Drž se svých zásad.
- Nevzdávej cíl.
- Stůj za svou pravdou.
- Drž se svého přesvědčení.
- Nenech se nikým houpat.
- Věř ve své schopnosti.
- Sobectví potápí loď.
- Nebudeš silný bez odpovědnosti.
- Neuhýbej z kurzu.
- Porozuměj moři a nebudeš mít nepřítele.

Přeji vám do nového roku, abyste se drželi pevně a prošli každou bouří bez úhony a posílení.