KOMENTÁŘ: Mahr Point - Někdo pláče, jiný koná 

07.03.2019

Naproti divadlu v ulici U Císařských lázní otevřelo 5. března dveře první kariérní centrum v Teplicích nazvané Mahr Point. Vstřícný počin proboštovské společnosti Mahr směrem k veřejnosti přišli podpořit pedagogové a studenti Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Teplicích. Žádná náhoda. Firma se studenty spolupracuje už několik let.

Otevření Mahr Pointu podpořili i studenti hotelové školy.

Situace na trhu pracovních sil není ani růžová ani na mávnutí ruky. A zatímco řada podnikatelských subjektů do éteru tu a tam zapláče na téma nedostatku odborníků a spíš ze zvyku zaměstnává lidi bez potřebné kvalifikace, vedení společnosti Mahr pohodlné prostory čekárny na zázrak už dávno opustilo. Zastrčilo kapesníky do šuplíku a vydalo se potencionálním zaměstnancům vstříc.

Firma, která vyrábí ruční měřidla, měřící systémy a kuličková vedení, je v úzkém kontaktu se studenty zejména průmyslové školy. A to už řadu let. Nabízí jim prostor pro vykonávání praxe, možnost letních brigád a po maturitě i zaměstnání. Tyhle logické vazby pak samozřejmě mohou ústit v sebevědomé prohlášení ředitele Davida Leitermanna, že je firma v situaci, kdy nemusí přijímat každého a může si vybírat z kvalifikovaných sil.

Studenti 3. ročníku průmyslové školy Honza Sklenář a Tadeáš Jevečič ve výloze Mahr Pointu při slavnostním otevření centra.

Fňukání do podnikání nepatří. Vedení společnosti Mahr to ví a firma roste úměrně strategickým marketingovým počinům. Nyní otevřela zmíněné kariérní centrum. Posunula se zase o něco blíž k lidem. K těm, kteří hledají práci, k těm, kteří nejsou spokojení se svým současným zaměstnáním, ale i k těm, kteří půjdou jen náhodou kolem a ze zvědavosti dveře centra otevřou.       -ina-