Média, která vlastní politik, nemohou být svobodná

03.05.2019

Dne 3. května si připomínáme Světový den svobody tisku a nezávislost médií. Svátek vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1993. Má být připomínkou 3. května 1991. Dne, kdy byla přijatá Windhoekská deklarace pro nezávislá, svobodná a pluralistická média v Africe a na celém světě. (Den svobody tisku se slaví i 20. dubna.)

Windhoekská deklarace zdůrazňuje, že svobodný tisk je oporou demokratické společnosti a podporou boje za demokracii. Světový den svobody tisku je vnímaný jako prostředek k vytváření tlaku na vlády, které svým občanům právo na svobodné šíření informací upírají. Má také za cíl působit na země, kde jsou věznění, nebo jiným způsobem pronásledovaní novináři. A v tento den si připomínáme i všechny novináře, kteří zahynuli, byli zavražděni nebo byli uvěznění při výkonu své práce.

Svoboda tisku spočívá ve svobodném utváření názorů a v necenzurovaném zveřejňování objektivně zpracovaných informací. Konkrétní hranice a podrobnosti upravuje tiskový zákon každé země. Nabízí se samozřejmě otázka, zda zákon v té, které zemi není sám ve vztahu ke svobodě tisku diskriminační.

Bez svobodných médií ztrácí demokracie svůj smysl. Úkolem médií je proto zaručit veřejnosti možnost získávat objektivní, relevantní a vyvážené informace, které nejsou deformované politickými nebo ekonomickými tlaky. Na celém světě ale stále častěji přibývá útoků na svobodu projevu a názoru, zejména ze strany politiků. Mnozí zneužívají politickou moc, především v období před volbami, kdy vyvíjejí ekonomické a mocenské tlaky na média.

Nevládní celosvětová organizace Reportéři bez hranic sestavuje každoročně žebříček 180 zemí v rámci sledování svobody tisku. Nejlepší situace je tradičně v severských zemích: v Norsku, Finsku nebo Švédsku. Česká republika se propadá k hranici, kde končí svoboda slova a tisku, a s ní také demokracie. V současné době je na pozici kolem 40. místa. Za stále se zhoršující podmínky byly u nás označené mocenské a ekonomické snahy politiků, pro které se ovládnutí médií stalo účinnou pákou jak upevnit moc a ovlivnit veřejné mínění ve svůj prospěch.   -ina-