LIDI

Uměci bývají nečitelní. Žijí ve světě, kde se vyznají jen oni, i se zavázanýma očima. Zatímco ostatní v něm zabloudí, i kdyby byli vybavení buzolou, mapami a dalekohledem. Umělci jsou přírodní úkaz, svérázný živočišný druh. Pokud doufáte, že je přetvoříte k serióznímu obrazu, těžce si naběhnete. Žít s nimi znamená tolerovat, že vám převracejí svět...

Dnes, 12. dubna, by Karlu Krylovi bylo 75 let. Nemá význam vás zasypat informacemi o jeho životě, které si můžete najít sami. Ostatně, bude toho plný internet. Ani tu nechci fňukat a drobit superlativa. Nezdržím vás.

Jeden návrat do třetihor. Fotografie z Bíliny někdy z roku 1985 - 1990. Z nějaké výstavy. Z dob krále Klacka, kdy byly pazourky ještě in. Z nádherných, bezselfíčkových let. Z časů, kdy nějací šílenci tvrdili, že jednou budeme nosit telefon v kapse a my nad tou fantasmagorií řvali smíchy, až nám praskaly kšandy a podprdy.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., je velmi moudrá žena. Když jsem se poprvé seznámila s jejími tezemi, přišel můj životní moment AHA - jak dnes nazýváme překvapení blízké šoku. Jako kdyby někdo před zrcadlem vytáhl starou zrezivělou roletu, spuštěnou sto let a já poprvé uviděla sama sebe. Zřetelně a jasně.